مهندس علی صدری


منو


   


  شرکت مادر تخصصی عمران


   

                                           

   در تاریخ 10/07/1385 اساسنامه سازمان به تصویب مقام محترم وزارت کشور رسیده و ابلاغ گردیده است که بر اساس آن در نیمسال دوم 1388 فعالیت سازمان نوسازی و بهسازی رسماً آغاز گردید.
  با توجه به شاخص های اعلامی از سوی شورایعالی معماری و شهر سازی ایران بافت فرسوده شهر باغستان دارای مساحتی برابر با4/126 هکتار می باشد.که در تاریخ های 05/12/1388 و 17/12/1388 در کار گروه تخصصی مسکن و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است.

   1- شناسايي محله هاي قديمي و بافتهاي با ارزش تاريخي و پيشنهاد تعيين و يا تغيير كاربري اراضي و ارائه طرح هاي مناسب در راستاي بهينه سازي محله هاي مذكور با رعايت مقررات مربوط به كميسيون ماده پنج قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پس از تصويب شوراي سازمان و شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع ذيربط . 2- احداث ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي شهر در اجراي طرحها و پروژه هاي مصوب شهرداري در محله هاي قديمي كه برابر مفاد بند يك براي آنها كاربري و طرح تصويب شده است و نيز ارائه خدمات در زمينه فوق بصورت پيمانكاري با رعايت مقررات مربوط . 3- استفاده بهينه از اراضي مرغوب شهري كه در اثر عدم برنامه ريزي صحيح در محلات مذكور به صورت متروكه و بلا استفاده مانده و به شكل يك معضل شهري پيچيده از نظر اجتماعي ، اقتصادي و شهرسازي در آمده باشند در داخل سطوحي كه مساحت آنها به صورت دقيق بر روي نقشه هايي با مقياس 2000/1 توسط سازمان بر اساس طرح تفصيلي مصوب شهر و با رعايت ساير مقررات مربوطه تهيه و پس از تاييد شهرداري به تصويب استانداري و شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع ذيربط رسيده باشد. 4- سرمايه گذاري و مشاركت با بانكها و موسسات سرمايه گذار در امور مربوطه به طريقي كه براي سازمان تأمين منافع نمايد با رعايت مقررات . 5- شناسايي بافت هاي با ارزش تاريخي شهر و ارائه طرحهاي مناسب در راستاي بهينه سازي به مراجع ذيصلاح قانوني . 6- شناسايي تك واحدهاي با ارزش تاريخي و پيشنهاد كاربري مناسب جهت هر بنا جهت تصويب مراجع ذيربط . 7- ارائه طرح اجرايي براساس طرح تفصيلي و طرح جامع با در نظر گرفتن و رعايت كليه اصول و قواعد و قوانين و مقررات و آئين نامه ها و دستورالعملهايي كه براي شهر باغستان از طريق مراجع قانوني ذيربط اصدار يافته است براي موارد زير : الف : شناسايي و شناخت معابر تاريخي و پيشنهاد تعيين تكليف مناسب براي هر يك جهت تصويب به مراجع قانوني ذيربط ( پياده ، سواره ، محدويت ترافيك سواره و پاركينگهاي محلي ) با رعايت مقررات مربوط . ب : شناسايي و شناخت عناصر مهم فرهنگي ، مذهبي ، خدماتي ، تجاري ، مسكوني در بافتهاي قديمي شهر و پيشنهاد وضعيت ساختماني براي هر يك ، قابل حفظ ( قابل مرمت ، تخريبي ) به مراجع ذيربط و با رعايت مقررات مربوطه . د : بررسي و پيشنهاد ضوابط شهرسازي و معماري جهت احداث بنا ( حجم ، فرم ، ارتفاع ، نحوه استقرار ، شيوه ساخت و نماسازي ) و معابر فضاهاي جديد شهري به مراجع ذيربط با در نظر گرفتن و رعايت كليه اصول و قواعد و مقررات آئين نامه و دستوالعمل هايي كه در اين ارتباط براي شهر باغستان از طريق مراجع ذيربط قانوني اصدار يافته است . ج : اجرای وظایف پیش بینی شده در ماده 115 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موضوع تنفیذ ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ... و آئین نامه اجرایی مربوطه . ه : بررسي و پيشنهاد محدوده حريم آثار تاريخي مهم و ارائه طرح فضا سازي مناسب با هماهنگي و كسب مجوزهاي لازم از مراجع قانوني ذيربط حسب مورد . و : شناسايي عناصر شهري تخريبي و جانمايي آن بر روي نقشه و پيشنهاد كاربري ( به مراجع ذيربط و با رعايت مقررات مربوطه ) . ز : اجراي طرحهاي مصوب و محول شده از سوي شهرداري و مراجع ذيربط از طريق مشاركت مردمي و بخش خصوصي با تصويب شوراي سازمان و رعايت مقررات مربوط . 8- انجام امور عمراني و توليدي و بازرگاني ( خريد مواد اوليه و فروش توليدات ) در حدود موضوع و اهداف سازمان با رعايت مقررات .

  دسته بندي اخبار 
  کد خبر : ۵۶۷۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ 
  ۹:۱۴:۱۸
  کد خبر : ۵۶۷۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ 
  ۹:۱۴:۴۴

  سازمان نوسازی و بهسازی  کدامیک از رویکردهای زیر را درمورد بافتهای فرسوده شهری، صحیح می دانید

  ارسال راي 

  نظر سنجی ماه

  نظرتان در خصوص طراحی وب سایت جدید چیست؟  ارسال راي 

  خدمات الکترونیک
   
   

  پیوندها
   
   
   
   

  آمار کلی
  آمار کل بازدید 5296
  پربیننده ترین روز 1398/10/24
  آمار پر بيننده ترين روز 32
  بازديد امروز 0
  بازديد ديروز 0

  5.6.5.0
  گروه دورانV5.6.5.0