يکشنبه, 26 خرداد 1398

نام :علی


نام خانوادگی: صدری

متولد  :1357

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت:سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری باغستان

ارتباط مستقیم با مدیرعامل سازمان


 پیام مدیرعامل:V5.2.0.0